Sorunları Şikâyete Değil, Projelere Dönüştürecek Öğrencileri Bekliyoruz

Doğuştan gelen yeteneklerimizi beceriye dönüştürmek için uğraşıyoruz. İlgi alanları ve kabiliyetlerimize uygun meslekleri araştırıyoruz. Şu an sorduğumuz, soruşturduğumuz meslekler 2030’larda nasıl olacak? Yazılımlar, fiziki robotlar vs. hayatımızda ne kadar yer alacak? Yeteneklerimizi ne kadar biliyoruz? Sahip olduğumuz yetenekler ile geleceğe nasıl hazırlanmalıyız? Gelecekte iş arayacak mıyız, aranacak mıyız? Sektörü ileriye taşıyacak bilgi birikimi, yetenek vs. vasıflar ile donatıldığımız için paylaşılamayan bir kişi mi olacağız.
Sevgili gençler, ülkemizde farklı alanlarda size hitap eden birbirinden güzel okullarımız var. Bunlardan biri de İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Denizcilik, Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanında eğitim ve öğretim veriyor. Bu alanlara ilginiz ve yeteneğiniz varsa yarınların dünyasında büyük başarılara imza atmaya hazırsanız İTÜ MTAL tam size göredir. Araştırma geliştirme yaparım, bilime katkı sağlarım, girişimci ruha sahibim diyorsanız sizi bekliyoruz. Disiplini, akran zenginliğini seviyorsanız sizi bekliyoruz. Milli, manevi, ahlaki ve Ahilik kültürü ile çalışırım diyorsanız sizi bekliyoruz. Küresel ölçekte sürdürülebilirlik ve güvenlik adına katma değeri yüksek teknolojiler geliştireceğim ve kaynakları verimli kullanacağım diyorsanız sizi bekliyoruz. İTÜ MTAL geleceğin mimarları, mühendisleri, bilim insanları ve girişimcilerinin buluştuğu yerdir.

Aday Öğrenci Velilerine

Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için eğitimin bir parçası da benim diyorsanız sizleri bekliyoruz. Okulumuza nasıl katkı sağlayabilirim diyorsanız bekliyoruz. Her şeyi okuldan beklemiyorsanız ve birlikte daha güzel olur diyorsanız sizleri okulumuzun bir parçası olmaya davet ediyoruz. Bakış açınız not odaklı değil, yetenek odaklı iseniz sizleri bekliyoruz.

Hep birlikte çocuklarımızın yeteneklerini keşfedeceğiz. Onları heveslendireceğiz. Onlara konuları sevdireceğiz. Geleceğe yönelik hedeflerinin oluşmasına katkı sağlayacağız…

Hayalleri, hedefleri olan ve bu hedeflere inanan, çalışan çocuklarımız doğal olarak başaracaklar. Kendilerine, sizlere, çevrelerine ve insanlığa faydalı birer nefer olacaklardır.

Öğretmenlere
Yarınlarımız olacak çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesine, yeteneklerinin keşfedilip geliştirilmesine, onları akranları ile birlikte gözlemleyerek iyi bir insan olmalarına katkı sağlıyorsunuz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz değer olan öğretmenlerimize minnettarız. Öğretmenlerimizle yarınlarımız sürdürülebilir ve güvenli olacaktır.

Sektöre

İnsanların mutlu ve huzurlu olması için sevdiği mesleği isteyerek yapması son derece önemlidir. Gelişen teknolojiler mesleklerin icrasında yetenek ve yetkinlikleri ön plana çıkarmaktadır. Yarınlarda çalışanınız, yöneticiniz, iş ortağınız veya rakip firmanın yöneticileri olmaları için çocuklarımızı sizinle birlikte yetiştireceğiz. Sizler, eğitim ve öğretimin önemli bir bileşenisiniz. Bunun farkında olarak bir sosyal sorumluluk bilinci ile eğitimin her aşamasında sizinle birlikte çalışmayı arzu ediyoruz. Birlikte çalışmaya, araştırma geliştirme yapmaya ve projeler üretmeye hazırız.

 

Basına

Sevgi ve güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Yarınlarımızın refah düzeyinin daha yüksek, daha güzel, daha huzurlu, sürdürülebilir ve güvenli olmasını arzu ediyoruz. Yaptığımız başarılı, güzel, faydalı çalışmaları sizlerden kamuoyunda paylaşmamıza yardımcı olmanızı bekliyoruz.

Niçin Meslek Liseleri

Meslek liseleri ile teknolojik gelişmelere uygun olarak zihnin, duygunun, sosyalleşmenin beden ve ruh boyutunda gelişimine uygun ortamlar sunuluyor. Doğuştan gelen yeteneklerin açığa çıkarılmasına ek olarak ahilik kültürü ile ruh boyutuna; üretimle fizik boyutuna hitap edilmektedir. Meslek liselerindeki uygulama derslerinde erken yaşta dokunarak ve hissederek eğitim gören çocuklarımız, küresel rekabet ortamına daha kolay hazırlanabilmektedir. Çocuklarımız erken yaşlarda plan, program, proje ve üretim için bir araya gelmektedir. Birlikte çalışırken ortak anlayış, kabiliyet ve becerilerini sergilemektedirler. Deneyerek, hata yaparak tecrübe sahibi olmaktadırlar. En önemlisi birlikte çalışma kültürü kazanmaktadırlar. Daha fazla sorumluluk alma becerileri artmaktadır.

Kalkınmanın Sırrı: Meslek Liseleri

Sanayileşme ile teknik alanlarda insan gücü ihtiyacı her geçen gün daha da artmaktadır. Sektörlerin ilgili, kabiliyetli ve iyi yetişmiş insan kaynağına ihtiyacı hızla çoğalmaktadır. Gelişmiş ülkelerin ekonomik kalkınmasında mesleki ve teknik eğitimin önemi aşikârdır. Meslek liselerinde sektörün talep ettiği yetkinliklere uygun içerik, 9. sınıfta alan dersleri ile başlamaktadır. Meslek liseleri, ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun bir eğitim ile kalkınmanın potansiyeli olarak gözüküyor. Meslek liselerinde stajlar becerilerin geliştirilmesine, döner sermaye ticareti öğrenmeye katkı sağlıyor. Sektör ile uyumlu yapılan eğitim, iş birliktelikleri, buluşlar, patentler, marka üreten okullar, kalkınmanın sırrı olarak hak ettiği yeri alıyor.

İlginiz Varsa Mesleğinizi Erkenden Seçebilirsiniz

Meslek liseleri doğuştan gelen yeteneklerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Hedefleri olan çocuklarımız, daha erken yaşta mesleki eğitimle çalışacakları iklim şartlarını bulabilir. İnsanlar, tarih boyunca her şeyin 4 temel unsurdan oluştuğunu düşünmüşlerdir. Geleceğin ulu çınarları olacak çocuklarımız, bir tohum misali toprak, su, hava ve güneş ile meslek liselerinde uygun ortamları bulabiliyorlar.

Niçin İTÜ MTAL?

Çünkü değişimi ve gelişimi hedefleyen bir eğitim-öğretim yapıyor. Sorunları, çalışmamız gereken proje konuları olarak görüyor. Çıktı odaklı, disiplinler arası ve topluma fayda sağlayan araştırmalar yapıyor. Çok yönlü, etkin ve sürdürülebilir okul-sanayi işbirliğini önemsiyor. Uluslararası işbirliği yaparak küresel bir lise olmak yolunda ilerliyor. Öğrencilerin lisede meslek sahibi olması, üniversitede uzmanlaşması için uğraş veriyor. Mesleki yetkinliği, Ahilik kültürünü, milli, manevi ve ahlaki değerleri önemsiyor.

Önceliklerimiz

Ar-Ge, proje, tasarım, bilişim, gezi, takım, disiplin, paydaş, istişare, açık kaynak, katma değeri yüksek teknoloji, 2023, 2053, 2071 vizyonu, on birinci kalkınma planıdır.

Gençler Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Geliştirme Bilgi Şöleni

Youth Science Technology Research Development Symposium

Projelerimiz

Tübitak, Ahilik, Harezmi, Erasmus, eTwinning, yarışmalar, fikri mülkiyet, Nasreddin Hoca Akadeni Akademi, Öğretirken öğreniyorum, seminerler, çalıştaylar, sempozyumlar, sosyal faaliyetler ve daha fazlası.

Hedef İTÜ (Başarının Taçlandırılması)

İTܒnün uzmanlık, araştırma, geliştirme, teknolojinin takipçisi olmak ve vizyonerlik gibi temel ilkeleri İTÜ MTAL’nin DNA’sındadır. Yeni İTܒlüler henüz lise çağından başlayarak yetişmektedir. Bilim, teknoloji ve sektör dinamikleri çerçevesinde üst düzey beceriler kazanan öğrencilerimiz, yerel ve küresel sorunlara çözümler üretebilen bireylere dönüşüyor. Hazırlık, 9. ve 10. sınıflarda mesleki gelişim, 11. ve 12. sınıflarda HEDEF İTÜ (YKS) ağırlıklı çalışıyoruz. Eğitim öğretim boyunca sadece 40 gün zorunlu staj var. 11. sınıftan sonra mesleki eğitime ara veriyoruz. Hedef İTÜ diyoruz. İTܒye kenetleniyoruz, üniversite giriş sınavı için çalışıyoruz. Eğitim hayatımızı İTÜ ile taçlandıracağız. Çünkü;
1773’ten beri İTÜ; bilgide derinleşme, keşfederek yeniliklere ilham verme ve insanlığı ileri taşıma başarısını temsil ediyor. İTÜ, 14 fakültede 83 lisans ve 13 UOLP programı, 6 enstitüde 126'sı yüksek lisans ve 69'u doktora programı olmak üzere 195 lisansüstü programını bünyesinde bulundurmaktadır. İTÜ, bünyesindeki ARI Teknokent’te yürütülen 2500’den fazla Ar-Ge projesi ile bir bilim-sanayi-teknoloji yuvasıdır. Bunun yanı sıra “girişimcilik ekosistemi” olarak anılan İTÜ Çekirdek ile girişimci öğrenciler desteklenmektedir.
İTܒde ilk küp uydu, ilk elektrikli minibüs, hidrojen ile çalışan ilk tekne, ilk insansız otomobil, ilk yerli bilgisayar üretilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin ilk televizyon yayını İTܒden yapılmış, ilk üniversite radyosu yine İTܒde kurulmuştur.
İTܒnün kurumsal tarihi, entelektüel hafızası ve sahip olduğu seçkin ortam, geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir köprüdür. Çağın gereklerine uygun biçimde gelişimi, yenilikçi bakış açısı ve dünyayla ilişki kurmayı önemseyen yapısıyla İTÜ; dünün, bugünün ve yarının üniversitesidir.
 

Özetle

2023 Eğitim Vizyonu temel amacı doğrultusunda, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı insanlar yetiştirmek için uğraşıyoruz.

Web sitelerimiz ve sosyal medya hesaplarımız

Bazı haberler