İTÜ MTAL bilgisayarlarında lazım olabilecek linux komutları

https://belge.pardus.org.tr/

sudo dhclient - v İnternete bağlanmayan bilgisayarlar için dns sorununu çözüyor.

1. ETAP 19 MEB Full HD isoyu indirin

2. Rufus ile veya Pardus'taysanız Pardus Disk Kalıbı Yazıcı ile isoyu usbye yazın

3. Kurulumdan sonra eğer internet yoksa telefondan usb kabloyla internet sağlayıp `sudo apt update && sudo apt upgrade` komutunu terminalde çalıştırın.

Tracert komutu çalıştırılmalı veya traceroute HEDEF ip

 

Ekran kartı için sudo apt install nvidia-driver

 

 

 

 

Bazı temel linux komutları

 ls  bir dizinin içeriğini listeler  
 pwd   geçerli çalışma dizininin yolunu gösterir  
 cd   çalışma dizinini değiştirir  
 mkdir   yeni bir dizin oluşturur  
 rmdir   bir klasörü veya yolu kaldırır  
 rm   bir dosyayı siler  
 cp   dosya ve dizinleri, içerikleri de dahil olmak üzere kopyalar  
 mv   dosya ve dizinleri taşır veya yeniden adlandırır  
 touch   yeni bir boş dosya oluşturur  
 file   bir dosyanın türünü kontrol eder  
 zip and unzip   bir ZIP arşivi oluşturur ve çıkarır  
 tar   dosyaları sıkıştırmadan TAR biçiminde arşivler  
 nano, vi, and jed   bir metin düzenleyici ile bir dosyayı düzenler  
 cat   bir dosyanın içeriğini listeler, birleştirir ve standart çıktı olarak yazar cat dosyaadi
 grep   dosya içinde bir dize arar  
 sed   bir dosyadaki kalıpları bulur, değiştirir veya siler  
 head   bir dosyanın ilk on satırını görüntüler  
 tail   bir dosyanın son on satırını yazdırır  
 awk   bir dosyadaki kalıpları bulur ve işler  
 sort   bir dosyanın içeriğini yeniden sıralar  
 cut   bir dosyadan bölümler ve satırlar yazdırır  
 diff   iki dosyanın içeriğini ve farklılıklarını karşılaştırır  
 tee   komut çıktılarını Terminal'de ve bir dosyada yazdırır  
 locate   bir sistemin veritabanındaki dosyaları bulur  
 find   Bir dosya veya klasörün konumunu çıktı olarak verir find . -type f -mtime -1h
 sudo   bir komutu süper kullanıcı olarak çalıştırır  
 su   geçerli kabuktaki programları başka bir kullanıcı olarak çalıştırır  
 chmod   bir dosyanın okuma, yazma ve yürütme izinlerini değiştirir  
 chown   bir dosya, dizin veya sembolik bağlantının sahipliğini değiştirir  
 useradd and userdel   bir kullanıcı hesabı oluşturur ve kaldırır  
 df   sistemin genel disk alanı kullanımını görüntüler  
 du   bir dosya veya dizinin depolama tüketimini kontrol eder  
 top   çalışan işlemleri ve sistemin kaynak kullanımını görüntüler  
 htop   top gibi çalışır ancak etkileşimli bir kullanıcı arayüzü ile  
 ps   çalışan tüm süreçlerin anlık görüntüsünü oluşturur  
 uname  Makinenizin çekirdeği, adı ve donanımı hakkındaki bilgileri yazdırır  
 hostname   sisteminizin ana bilgisayar adını gösterir  
 time   komutların yürütme süresini hesaplar  
 systemctl   sistem hizmetlerini yönetir  
 watch   sürekli olarak başka bir komut çalıştırır  
 jobs   bir kabuğun çalışan süreçlerini durumlarıyla birlikte görüntüler  
 kill   çalışan bir süreci sonlandırır  
 shutdown   sistemi kapatır veya yeniden başlatır  
 ping   sistemin ağ bağlantısını kontrol eder  
 wget   bir URL'den dosya indirir  
 curl   URL'leri kullanarak sunucular arasında veri iletir  
 scp   Dosyaları veya dizinleri başka bir sisteme güvenli bir şekilde kopyalar  
 rsync   Dizinler veya makineler arasında içeriği senkronize eder  
 Ifconfig   sistemin ağ arayüzlerini ve yapılandırmalarını görüntüler  
 netstat   yönlendirme ve soketler gibi sistemin ağ bilgilerini gösterir  
 traceroute   bir paketin hedefine olan atlamalarını izler  
 nslookup   bir alan adının IP adresini veya tam tersini sorgular  
 dig   kayıt türleri de dahil olmak üzere DNS bilgilerini görüntüler  
 history   önceden çalıştırılan komutları listeler  
 man   bir komutun kılavuzunu gösterir  
 echo   standart çıktı olarak bir mesaj yazdırır exho "Merhaba"
 ln   dosya veya dizinleri bağlar  
 alias and unalias   bir dosya veya komut için takma ad ayarlar ve kaldırır  
 cal   Terminal'de bir takvim görüntüler  
 apt-get   Debian tabanlı dağıtımların paket kütüphanelerini yönetir  
(https://www.hostinger.com/tutorials/linux-commands adresinden alınmıştır)
mail e-posta gönderir echo "Bu bir deneme mektubudur. Linux müthiş bir dünya" | mail -s "Linux komutlari" -A postcard.png -t eposta@adresi